Popis

Spoločnosť SK GEODETI, s.r.o. zabezpečuje komplexné geodetické práce a poradenské služby. Medzi služby, ktoré firma poskytuje patrí napríklad 3D laserové skenovanie, inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností, mapovacie práce a ďalšie služby, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť inžinierskych a stavebných činností.
Spoločnosť tvoria kvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami. Autorizovaných geodetov SK GEODETI, s.r.o. nájdete v Bratislave a Starej Turej. Svoje skúsenosti neustále rozširujú, pracujú s modernou technikou a svoju prácu prispôsobujú najmodernejším trendom. Bohaté skúsenosti získava spoločnosť už od roku 2005, odkedy začala na trhu pôsobiť.

Spoločnosť SK GEODETI, s.r.o. zabezpečuje:
- 3D laserové skenovanie (dokumentácia reálneho stavu budov, digitalizácia kultúrneho dedičstva a pamiatok, architektúra a inžinierska činnosť)
- kataster nehnuteľností (geometrické plány na zameranie stavby, majetkoprávne usporiadanie a usporiadanie pozemkov, vytyčovanie hraníc pozemkov)
- inžinierska geodézia (budovanie vytyčovacej siete, geodetické práce pre dodávateľa a investora stavby)
- mapovacie práce (zameranie inžinierskych sietí, zber dát pre informačné systémy)
- letecká fotogrametria a lidarové meranie (digitálny model terénu, 3D modely budov a miest)
- mobilné mapovanie (kolmé snímkovanie povrchu vozovky, skenovanie povrchu ciest s vysokou presnosťou)
- inžinierska geológia (georadarové merania, elektromagnetika)
- zber dát pod vodnou hladinou
- poradenstvo a konzultácie

Spoločnosť SK GEODETI, s.r.o. kladie dôraz na kvalitu, odbornosť a komplexnosť geodetických služieb, ako aj dohodnutých termínov. Cenovú ponuku vám vypracuje na požiadanie. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti. V prípade záujmu o geodetické služby, kedykoľvek kontaktujte firmu telefonicky alebo mailom.

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Dozvedieť sa viac Akceptujem