Popis

Firma STAVOTRENČAN z Trenčína sa zaraďuje ku stavebnej špičke v oblasti znalectva a odhadovania cien nehnuteľností. Základnou činnosťou spoločnosti je komplexná súdno-znalecká činnosť, vypracovanie výkazov a výmerov pre investičnú výstavbu. Firma pôsobí nielen v Trenčíne, ale aj v širokom okolí a zabezpečuje nasledovné služby:
- znalecké posudky
- stavebný dozor
- odhady cien nehnuteľností
- odhady hodnoty stavebných prác
Každá stavba si zo zákona vyžaduje stavebný dozor. Je dobré vedieť, že stavebný dozor musí vykonávať kompetentná osoba s potrebným vzdelaním, skúsenosťami a certifikáciou. Jozef Prekop ako riaditeľ spoločnosti STAVOTRENČAN má bohaté niekoľkoročné skúsenosti, ktoré ho zaraďujú medzi najlepších z oboru. Samostatnou odbornosťou je kompletné vypracovanie stavebných znaleckých posudkov.
Kompletné vypracovanie stavebných znaleckých posudkov zahŕňa aj činnosti ako napr.: vypracovanie výkazov, preverenie predloženého výkazu, kontrola súťažných podkladov pred vyhlásením verejného obstarávania, vypracovanie kontrolného rozpočtu, ale aj vypracovanie správy o predložených rozpočtoch a cenové expertízy podľa potreby objednávateľa.
Množstvo osvedčení a certifikátov predurčuje spoločnosť STAVOTRENČAN k tomu, aby ste za primeranú investíciu získali vysoko a profesionálne odvedenú prácu. Preto ak potrebujete stavať, prípadne ohodnotiť nehnuteľnosť, alebo vypracovať potrebné stavebné dokumentácie, neváhajte osloviť spoločnosť STAVOTRENČAN.

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Dozvedieť sa viac Akceptujem