Popis

Geo – HaJ, s.r.o. je firma vykonávajúca všetky geodetické práce. Sme firma, ktorá vám poskytne v tejto oblasti všetko, čo potrebujete. Poskytne vám rôzne geodetické poradenstvo alebo vám aj radi poskytneme majetkoprávne poradenstvo. Našim cieľom je spokojnosť zákazníka a snažíme sa vytvoriť taký finálny cieľ, s ktorým každý bude spokojný.
Sme tu pre vás, keď budete potrebovať vytýčiť si hranice pozemku. Taktiež vám radi poskytneme aj informácie priamo z katastra nehnuteľností. Všetky geometrické plány, ktoré vytvárame sa zameriavajú na zameranie si stavby, oddelenie pozemku, prípadne na spomínané majetkoprávne vysporiadanie si pozemkov a k tomu neodlučiteľne patrí aj zriadenie vecného bremena.
Ponúkame vám:
- Práce v katastri nehnuteľností
- Práce inžinierskej geodézie
- Predprojektové geodetické zameranie
- Porealizačné geodetické zamerania
- Budovanie špeciálnych vytyčovacích sietí
- Vytýčenie stavebných objektov
- Zameriavanie žeriavových dráh
- Práce pre pozemkové úrady
- Pozemkové úpravy
- Vytyčovanie náhradných a pôvodných pozemkov
- Vysporiadanie záhradkových osád
- Projekty pozemkových úprav
- Letecké, fotogramerické a poľnohospodárske práce s dronom pre:
- poľnohospodárstvo
- lesníctvo
- geodéziu
- dokumentáciu nehnuteľností
- spoločenských udalostí
- fotografiami, videami vo vysokom rozlíšení

Všetky práce, ktoré vám ponúkame sa snažíme dodať, čo najrýchlejšie a najprofesionálnejšie. Poskytujeme pre vás rôzne účelové mapy a taktiež rôzne inžinierske siete a rozvody. V oblasti geodetických prác sme doma. Naši zákazníci sú pre nás najdôležitejší, a preto celý tím našej spoločnosti je vysokokvalifikovaný a odborný. Geodetické práce nie sú bežné práce, preto si uvedomujeme, že potrebujeme plnohodnotnú znalosť tejto sféry. Nebojte sa na nás obrátiť. Sme zaručene dobrý tím pre vás.
Kontaktujte nás už dnes. Nájdete nás na internetovej stránke geohaj.sk, na ktorej si môžete pozrieť bližšiu špecifikáciu spoločnosti. Taktiež nás nájdete aj priamo na ulici Vajanského v Piešťanoch. Neváhajte a už dnes sa rozhodnite pre Geo – HaJ s.r.o., sme vám plne k dispozícií.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?