Popis

S čím vám vieme pomôcť ?
GART sk, s.r.o. vám ponúka širokú škálu služieb. Stavebné práce, činnosti spojené so zimnou a letnou údržbou (pluhovanie komunikácií, parkovísk, posyp komunikácií, chodníkov, kosenie trávnikov, čistiace práce na komunikáciách…), výkopové a likvidačné práce, tepovanie interiérov, floatácie podláh (obchodné reťazce, firemné priestory…), správa budov a množstvo ďalších
Zimná údržba

V rámci zimnej údržby poskytujeme tieto služby:
- pluhovanie komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov
- pravidelné posypávanie komunikácií, chodníkov, parkovísk a areálov
- ručné odhrabávanie, a dočisťovanie nedostupných komunikácií a chodníkov
- odvoz snehu


-Ručné kosenie objektov
-Zber trávy
- Čistenie striech a dažďových vpustí
- Postrek
- Odstraňovanie nánosov
porucha-gart
fekal-gart
porucha-gart


- lapače tukov
- čistenie kanalizácií
- monitoring
- oprava kanalizácie
- zhotovenie kanalizácie
- výkop kanalizácie
- základy rodinných domov a plotov, oporné múry, žumpy, šachty a pod.
- všetky typy zemných a výkopových prác
- preprava stavebných strojov a materiálov
- úpravy terénu
- náklad a odvoz odpadu zo staveniska
- prebíjanie odpadových kanálov do priemeru 10cm
Vyklápač s hydraulickou rukou

- výsuv do 8m na maximálny výsuv 1490 kg
- doprava sypkých a stavebných materiálov do 13 000kg
- paletizačné vidly
- sklápač
-Interierové práce

- sadrokartony
- jadrá
- obklady
- maľovanie dlažby
- voda
- odpad
- kazetové stropy
stavba2
stavebna-presov
stavba1
stavba2
stavebna-presov
Predošlé
Ďalšie
Exteriérové práce

- zamkové dlažby
- obrubníky
- ploty
- betonáže
- zakladové dosky
- hrubé stavby fasády
likvidacka1
Likvidačné práce

Upratovanie budov

- strojové čistenie a umývanie podláh
- čistíme podlahu detailne a generálne.
- vybrúsené a umyté nečistoty vysávame dosucha
- nanášanie prvotriedneho vosku
- exkluzívny vzhľad si udrží cca 9-12 mesiacov podľa frekvencie zákazníkov po prevádzke

Správa budov

- pravidelné obhliadky budov
- vypracúvame zoznam potrebných opráv a údržby
- zabezpečenie bežnej údržby a opravy menšieho rozsahu a vykonávať dozor nad nimi
- vypracujeme harmonogram revízií a odborných prehliadok vyhradených technických zariadení a zabezpečiť jeho realizáciu
- zabezpečenie výkonu opatrení uložených revíziami alebo kontrolami
- odborný personál
Cestné stavby

- Rekonštrukcie mostov
- Oprava ciest
- Cestné obrubníky
- Odvodnenie ciest
- Úprava vodných tokov
- Výroba alebo oprava cestných zábradlí
- Križovatky
- Kruhové objazdy
- Asfaltové chodníky
- Asfaltové zálievky

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?