Popis

Firma Firesystem, s.r.o. vznikla so sídlom v Korni v roku 2005. Počas nášho aktívneho pôsobenia sme získali vysokú úroveň v danom odbore a do našich radov patrí kolektív skúsených predajcov, technici na opravu hasičských čerpadiel a výzbroje, špecialisti požiarnej ochrany, technici požiarnej ochrany, kontrolóri a veľa iných skúsených kolegov.
Medzi naše služby patrí:
• internetový obchod www.fire-shop.sk - naša firma je vlastníkom a prevádzkovateľom prvého internetového obchodu na Slovensku, ktorý je zameraný na predaj hasičskej a záchranárskej výzbroje, výstroje pre bezpečnostné zložky, športovcov a ostatné záchranné zložky,
• predaj, kontroly a servis hasiacich prístrojov a hydrantov - vykonávame kontroly, servis hasiacich prístrojov a hydrantov, hadíc v súlade s platnou legislatívou na území SR,
• servis a oprava hasičských čerpadiel - ponúkame servis, opravy a aj športové úpravy hasičských čerpadiel,
• výzbroj a výstroj pre hasičov a záchranárov - dodávame hasičskú výstroj, výzbroj pre profesionálne hasičské jednotky (HaZZ, ZHÚ), ale aj pre dobrovoľné hasičské zbory,
• spracovanie projektov Protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) - naši špecialisti požiarnej ochrany sú pripravení pre kvalitné spracovanie Protipožiarnej bezpečnosti stavby na základe Vami dodaných podmienok,
• ochrana pred požiarmi - školenia, výcvik a poradenstvo profesionálnymi lektormi na úseku ochrany pred požiarmi, napr. vstupné a opakované školenia zamestnancov, školenie protipožiarnych hliadok a podobne,
• dodanie, montáž, kontroly požiarnych uzáverov - dodávame komplet s platným certifikátom, návodom na kontrolu, montáž, údržbu, denníkom PU, ďalej poskytujeme montáž s našou oprávnenou osobou,
• športové poháre a trofeje - v internetovom obchode www.sportove-pohare.sk, nájdete široký sortiment športových ocenení,
• školenia - kurzy prvej pomoci - na základe udelenej akreditácie Ministerstvom zdravotníctva SR na vykonávanie kurzov prvej pomoci,
• engineering kolaudácií - dozrieme na Vašu stavbu a realizáciu na úseku ochrany pred požiarmi,
• dodanie, montáž, kontroly núdzového osvetlenia, protipožiarne nátery a podobne - vykonávame činnosti s odbornou spôsobilosťou - protipožiarne nátery a požiarne odolné prestupy cez konštrukcie.
Náš cieľ je odborne, profesionálne a zodpovedne oboznámiť našich zákazníkov o našich produktoch a výhodách, ďalej o povinnostiach fyzických osôb, právnických osôb, podnikateľov, zástupcov hasičských jednotiek, zástupcov samospráv na úseku ochrany pred požiarmi. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?