Popis

Hlavnou činnosťou ENEX consulting, s.r.o. je profesionálne poradenstvo, konzultačná a posudková činnosť v oblasti environmentálnej legislatívy.
- Dominantnou oblasťou pôsobenia spoločnosti a jej odborných tímov je spracovanie dokumentácie ZÁMERY, SPRÁVY O HODNOTENÍ, ODBORNÉ POSUDKY a riadenie schvaľovacích procesov EIA v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA a SEA a spracovanie dokumentácie a outsourcing v oblastiach zákona o odpadoch ODPADY, zákona o ovzduší OVZDUŠIE a HFC látky a vodného zákona VODA.
- V rámci svojej činnosti realizuje ENEX consulting, s.r.o. aj ďalšie služby v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia IPKZ, používania chemických látok v praxi REACH a poskytuje ďalšie služby, ktoré sú dôležité pre plnenie zákonných povinností v riadiacej pôsobnosti úradov životného prostredia.
- Vysoká odbornosť a bohaté dlhoročné skúsenosti z činnosti odborného tímu predurčujú ENEX consulting, s.r.o. k uchádzaniu sa o spracovanie jednorazového vstupného alebo pravidelného auditu plnenia povinností podľa platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a odpadov, spracovaniu štúdií realizovateľnosti FS a PFS, Environmentálnych auditov v rámci procesu due diligence „EDD“.
Ohľadom možností a podmienok spolupráce nás neváhajte kontaktovať.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?