Popis

Naša spoločnosť ELBH bola založená v roku 1994 českou spoločnosťou ELBH a slovenským partnerom. Cieľom spoločnosti je individuálne a komplexné riešenie zakázky od projektu po dodávku a servis. Svojim výrobným programom ELBH prispievame ku znižovaniu enrgetickej náročnosti prevádzky a ku kvalitnejším prevádzkam z hľadiska ekológie. Vďaka 30 ročnému pôsobeniu na trhu sme získali kvalitné skúsenosti a vysoké technické zázemie i vďaka nášmu rakúskemu partnerovi. Charakterizuje nás vysoká precíznosť pri práci, ktorá je dobrou výsadou slovenských pracovníkov. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa o maximálne naplnenie jeho potrieb a požiadaviek od zadania zákazky, počas celej doby trvania projektu až po dodanie a servis.

Nami ponúkané výrobné programy:

- priemyselné odsávanie
- spaľovanie dreveného paliva
- skladovanie a vyprázdňovanie
- vybavenie lakovní
- a iné produkty a služby

V oblasti priemyselného odsávania ponúkame komplexné riešenie nielen v drevárskych prevádzkach, ale i v pretlakovom i podtlakovom systéme. Odsávanie zaisťujú výkonné odsávacie ventilátory radu VSM a VSR. Taktiež sme schopní pre malé prevádzky navrhnúť riešenie pomocou malých "vrecových" filtrov alebo mobilných odsávačiek. Rovnako ponúkame riešenia i pre odsávanie CNC strojov na rezanie veľkoplošných formátov. Pre viac informácií o možnostiach priemyselného odsávania nás neváhajte kontaktovať.

V oblasti spaľovania dreveného paliva zabezpečujeme kompletné vybavenie teplovodných kotolní na drevné palivo od 0,2 do 2,5 MW, taktiež iné alternatívy vykurovacích médií, ako para a olej, môžete konzultovať s našimi technikmi. Garantujeme tiež všetky prísne emisné limity, ktoré vyžaduje aktuálna legislatíva.

Ponúkame vám i možnosť komplexného riešenia skladovanie, čiže dopravy materiálu od filtračných zariadení do oceľových síl alebo murovaných zásobníkov, a zároveň vyskladnenie pomocou našich mechanických vyprázdňovaní. Materiál, ktorý je uskladnený v zásobníkoch môže byť transportovaný priamo do kotolne ako palivo, alebo zásobník môže byť vyprázdnený napríklad na kamión, briketovacích lisov a pod.

Ponúkame i možnosť komplexného riešenia priestoru pre lakovanie, kde vďaka vyrovnanej tlakovej bilancii dochádza k laminárnemu prúdenie vzduchu v lakovni, ktoré zabezpečí vysokú kvalitu povrchovej úpravy.

Tieto a mnohé iné činnosti či produkty na vysokej profesionálnej úrovni vám ponúka ELBH SK, spol. s r. o.. V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?