Popis

Naša spoločnosť ELBH bola založená v roku 1994 českou spoločnosťou ELBH a slovenským partnerom. Cieľom spoločnosti je individuálne a komplexné riešenie zakázky od projektu po dodávku a servis. Svojim výrobným programom ELBH prispievame ku znižovaniu enrgetickej náročnosti prevádzky a ku kvalitnejším prevádzkam z hľadiska ekológie. Vďaka 30 ročnému pôsobeniu na trhu sme získali kvalitné skúsenosti a vysoké technické zázemie i vďaka nášmu rakúskemu partnerovi. Charakterizuje nás vysoká precíznosť pri práci, ktorá je dobrou výsadou slovenských pracovníkov. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a snažíme sa o maximálne naplnenie jeho potrieb a požiadaviek od zadania zákazky, počas celej doby trvania projektu až po dodanie a servis.

Nami ponúkané výrobné programy:

- priemyselné odsávanie
- spaľovanie dreveného paliva
- skladovanie a vyprázdňovanie
- vybavenie lakovní
- a iné produkty a služby

V oblasti priemyselného odsávania ponúkame komplexné riešenie nielen v drevárskych prevádzkach, ale i v pretlakovom i podtlakovom systéme. Odsávanie zaisťujú výkonné odsávacie ventilátory radu VSM a VSR. Taktiež sme schopní pre malé prevádzky navrhnúť riešenie pomocou malých "vrecových" filtrov alebo mobilných odsávačiek. Rovnako ponúkame riešenia i pre odsávanie CNC strojov na rezanie veľkoplošných formátov. Pre viac informácií o možnostiach priemyselného odsávania nás neváhajte kontaktovať.

V oblasti spaľovania dreveného paliva zabezpečujeme kompletné vybavenie teplovodných kotolní na drevné palivo od 0,2 do 2,5 MW, taktiež iné alternatívy vykurovacích médií, ako para a olej, môžete konzultovať s našimi technikmi. Garantujeme tiež všetky prísne emisné limity, ktoré vyžaduje aktuálna legislatíva.

Ponúkame vám i možnosť komplexného riešenia skladovanie, čiže dopravy materiálu od filtračných zariadení do oceľových síl alebo murovaných zásobníkov, a zároveň vyskladnenie pomocou našich mechanických vyprázdňovaní. Materiál, ktorý je uskladnený v zásobníkoch môže byť transportovaný priamo do kotolne ako palivo, alebo zásobník môže byť vyprázdnený napríklad na kamión, briketovacích lisov a pod.

Ponúkame i možnosť komplexného riešenia priestoru pre lakovanie, kde vďaka vyrovnanej tlakovej bilancii dochádza k laminárnemu prúdenie vzduchu v lakovni, ktoré zabezpečí vysokú kvalitu povrchovej úpravy.

Tieto a mnohé iné činnosti či produkty na vysokej profesionálnej úrovni vám ponúka ELBH SK, spol. s r. o.. V prípade akýchkoľvek otázok či záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Dozvedieť sa viac Akceptujem