Popis

Naša spoločnosť CORDATA, s.r.o. vznikla v roku 2007 a vykonáva komplexné služby v poisťovníctve pre široké spektrum klientov na základe licencie vydanej Národnou bankou Slovenska pod číslom OPK-3068/2007-PLP. Sme proklientsky orientovanou spoločnosťou a spokojnosť klienta je pre nás na prvom mieste. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a snažíme sa čo najlepšie uspokojiť všetky jeho požiadavky. Náš tým tvoria profesionáli s niekoľkoročnou praxou, ktorá je v oblasti poistníctva nevyhnutná.

Medzi základné činnosti spoločnosti radíme:

- konzultačno-poradenská činnosť súvisiaca so zmluvným zabezpečením poistenia a risk manažmentom
- aktualizácie v súvislosti so zmenami podľa požiadaviek záujemcu po celú dobu platnosti poistnej zmluvy
- asistencia pri rokovaniach s likvidačným oddelením príslušnej poisťovne
- správa poistných zmlúv

V prípade záujmu o spoluprácu s nami sa zameriavame najmä na optimalizáciu poistenia z hľadiska pokrytia rizík, ktoré sú pre každého klienta nastavené individuálne tak, aby v prípade poistnej udalosti boli zabezpečené finančné prostriedky na znovuobnovenie prevádzky, opravy vozidla, atď. Správne nastavenou optimalizáciou šetríme finančné prostriedky našich klientov, vkladané do poistenia.

Naša spoločnosť disponuje poistením zodpovednosti za škody spôsobené svojou činnosťou až do výšky 1 mil. EUR. Našim klientom tak poskytujeme spoľahlivosť, bezpečnosť a profesionalitu.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 340/2005 Z.z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprostredkúvame positenie v nasledovných oblastiach:

- občania – poistné produkty orientované na súkromné osoby
- automobily – poistné produkty týkajúce sa prevádzky motorového vozidla
- podnikatelia – poistné produkty pokrývajúce vaše podnikanie
- cestovanie – poistné produkty na zabezpečenie vášho cestovania
- zdravie – poistné produkty pre úrazové a životné poistenie

Naša spoločnosť CORDATA, s.r.o. vám ponúka profesionálne služby pod dohľadom skúsených odborníkov. U nás naša práca nekončí uzatvorením poistenia, ale naopak, práve začína. Zabezpečíme vám riadnu správu vašich poistných zmlúv, nepretržitú asistenciu a profesionalitu pri práci. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, radi vám vypracujeme najvýhodnejšiu ponuku šitú na mieru pre vás.

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Dozvedieť sa viac Akceptujem