ARCHITEKTONICKÁ DIELŇA COLLEGIUM s.r.o.

Architekti Bratislavský kraj

Bratislava, Mierová 2132/161

Popis

Architektonická dielňa Collegium s.r.o. vznikla v roku 1996 vstupom firmy Woods Parker Ltd a ďalších spoločníkov do spoločnosti Proreal spol. s.r.o. založenej v roku 1991. Za 10 rokov svojej činnosti naša dielňa nadobudla prax a skúsenosti z projektovania bytových i občianskych stavieb, polyfunkčných objektov, rekonštrukcií pamiatkovo chránených budov, riešenia interiérov, ale aj priemyselných objektov. Z dôvodu potrieb investorov jednotného zastrešenia investičných zámerov ako aj dôsledné dodržanie projektovo-investičných zámerov zabezpečujeme v daných prípadoch realizáciu daných stavieb ako aj inžiniersku činnosť spojenú s danou realizáciou. Usilujeme sa posunúť výber nového bývania na úroveň, ktorú si jednoznačne zasluhuje. To je motto, ktoré spája architektonickú dielňu COLLEGIUM a našich klientov. Aj z tohto dôvodu vznikol program "Vytvorte si príbeh Vášho bývania".

Viac na našej www stránke.

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Dozvedieť sa viac Akceptujem