ARCH-AT s.r.o. - Ing. arch. Beáta Mikušová

Architekti Banskobystrický kraj

Zvolen, V. P. Tótha 1081/17

Popis

Architektonické služby v oblasti objektov a interiérov od predprojektovej prípravy - architektonických štúdií až po komplexné projektové dokumentácie, územné plánovanie - spracovanie územných plánov, ich zmien a doplnkov, vypracovanie urbanistických štúdií, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, inžinierska činnosť spojená s vydaním územného, stavebného, resp. kolaudačného rozhodnutia, odborné poradenstvo a konzultačná činnosť.

Súbory cookies sú údaje, najmä text, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení používateľa webových stránok za účelom skvalitnenia našich služieb. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky z ktorej pochádzajú, čas uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.

Dozvedieť sa viac Akceptujem