Partnerské články

Zemné práce sú na stavenisku kľúčové. Ako sa rozdeľujú?

Zemné práce sú na stavenisku kľúčové. Ako sa rozdeľujú?

Zemné práce zahŕňajú pestrú paletu činností, ktoré sa vykonávajú na stavenisku. Nezaobíde sa bez nich stavba rodinného domu, bazéna, vodomernej šachty ani žumpy. Avšak zemné práce sú aj o výkopoch pre inžinierske siete, úprave terénu, planírovaní, svahovaní a ďalších aktivitách. Je dôležité, aby boli realizované podľa dokumentácie, vhodného technologického postupu aj s ohľadom na bezpečnosť, pretože na ne nadväzujú ďalšie činnosti. 

Zemné práce sa rozdeľujú do viacerých kategórií. Ktoré sú to?

Zemné práce možno vykonať svojpomocne, alebo to nechať na profesionálnu firmu, ktorá poskytuje tieto služby. Pri výbere je dôležité popýtať sa na skúsenosti známych, pozrieť si webovú stránku danej spoločnosti, kde sa nachádzajú sekcie, ako napríklad referencie, galéria, realizované projekty a tak ďalej. Zemné práce možno jednoducho definovať ako práce na stavenisku, ktoré súvisia s rozpájaním zeminy. To znamená, že sa pracuje so zeminou a dochádza k jej pohybu. Zemné práce sa delia podľa viacerých kritérií, avšak najčastejšie používané je rozdelenie podľa etáp postupu na prípravné, hlavné a dokončovacie zemné práce. Medzi prípravné zemné práce patria, napríklad búranie objektu, odstránenie stromov, kríkov a podobne.

Hlavné zemné práce, pri ktorých sa využíva rôzna technika, tvorí pestrá škála činností. Základom sú výkopové práce realizované najmä pomocou strojov. Ručné výkopy tvoria väčšinou doplňujúcu prácu, aj keď pri svojpomocnej stavbe domu môžu byť použité iba ručné výkopy. Medzi hlavné zemné práce v prvom rade patria výkopové práce spojené s odvozom zeminy na skládku. Zemné práce v hlavnej etape sa nezaobídu bez zhutňovania zeminy. Tiež je potrebné zabezpečiť stabilitu stien vykonaných výkopov. Všetky tieto úkony si vyžadujú potrebné znalosti i skúsenosti. V dokončovacej fáze tvoria zemné práce činnosti súvisiace s úpravou výkopov a násypov do takej podoby, aby boli odolné voči počasiu.

So zemnými prácami sa spája dodržiavanie viacerých pravidiel

Zemné práce, ktoré sa vykonávajú na stavenisku, majú svoje pravidlá. Vychádzajú z poznania geodetických pomerov. Samozrejme, stavenisko musí byť jasne vymedzené, výkopy chránené primeraným spôsobom a nesmú tam mať prístup nepovolané osoby. Zemné práce v prípade, že je zemina nesúdržná a podmáčaná, vyžadujú dodržanie stanoveného technologického postupu. Okrem toho existuje množstvo ďalších pravidiel, ktoré sa týkajú, napríklad dostatočného priestoru pre výkop, sklonov svahov výkopov a tak ďalej.

Spoločnosť TATRAMONT,  s. r. o. so sídlom v Banskej Bystrici sa venuje zemným a výkopovým prácam, odvozu a dovozu materiálu i preprave sypkých materiálov. Ak máte záujem o naše služby, pozrite si ponuku na našej webovej stránke a neváhajte nás kontaktovať.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?