Partnerské články

Čo je to stavebný projekt a ako vzniká?

Čo je to stavebný projekt a ako vzniká?

Každý stavebný projekt, od malej rekonštrukcie kúpeľne až do výškového mrakodrapu, má podobný priebeh prípravy – vyžaduje si najmä plánovanie a návrh. Každému stavebnému projektu, bez ohľadu na jeho veľkosť, prospieva pevný plán a skvelý projektový manažér, ktorý sa vyzná v jeho riadení. V tomto článku sa tak dozviete, čo je to stavebný projekt, ako vzniká a prečo je dôležitý pre vašu stavbu či rekonštrukciu.

Od iniciačnej fázy až po prípravy na stavbu – aj to je stavebný projekt

Stavebný projekt je plánovaný projekt na výstavbu, rekonštrukciu či zlepšenie infraštruktúry budovy. Ten zahŕňa sériu úloh a činností, ktoré sú určené na dosiahnutie konkrétneho súboru cieľov alebo zámerov. Prvý krok vzniku stavebného projektu je iniciačná fáza. Je to jeden z najdôležitejších aspektov riadenia stavebného projektu. Tím ľudí načrtne zámery a ciele prostredníctvom štúdie uskutočniteľnosti alebo obchodného prípadu. Tu sa prijímajú rozhodnutia o tom, aká veľká bude budova, koľko priestoru sa bude využívať a koľko miestností bude potrebných. 

Neskôr sa vytvorí náčrt, ktorý zobrazuje priestor, farby, materiály a textúry. Plánovanie výstavby prešlo vďaka technológiám veľkou revolúciou. Integrovaný softvér na riadenie výstavby umožňuje projektovým manažérom a zainteresovaným stranám identifikovať pravdepodobné prekážky. Ďalšia fáza je tesne pred výstavbou. Stavebný projekt podporí projektový tím, do ktorého patria ľudia ako správa zmluvy, projektový manažér či manažér bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V tejto fáze projektový tím pripravuje stavenisko pred začatím prác.

Dôležité fázy stavebného projektu

Nasleduje fáza obstarávania – projektový tím objedná, nakúpi alebo si prenajme všetky materiály, nástroje a služby potrebné na dokončenie projektu. Táto fáza môže byť viac alebo menej náročná v závislosti od rozsahu projektu, dostupnosti zdrojov a dátumu začatia. Stavebný projekt vtedy prechádza do ďalšej fázy – výstavba. Pred začatím akejkoľvek výstavby už projektový manažér, projektové a inžinierské tímy vynaložili veľa úsilia, aby bol projekt úspešný. Počas fázy výstavby patrí ústredné miesto zhotoviteľovi a subdodávateľom. 

Ak projektový tím správne vykonal fázu plánovania a predvýstavby, všetko by malo prebiehať hladko. Stavebný projekt však môže aj tu naraziť na problémy. Jedným z nich môže byť napríklad nesprávne zvládnuté plánovanie. Fáza ukončenia projektu je posledným krokom v dlhom procese projektovania. Teraz, keď sú všetky práce na stavenisku ukončené, sa projekt uzavrie. 

Pokiaľ potrebujete kvalitný stavebný projekt, spoločnosť JKONTROL vám s radosťou pomôže. V prípade záujmu ich neváhajte kontaktovať.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu MEDIATEL spol. s r.o a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?