Partnerské články

Aký súvis majú geometrické plány a vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy

Aký súvis majú geometrické plány a vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy

Vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy a geometrické plány majú veľmi blízky súvis. Lepšie povedané, vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy nie je bez geometrického plánu vypracovaného geodetom možné. Preto, vždy pre začatím konania k vyňatiu pozemku z poľnohospodárskej pôdy je potrebné vybrané pozemky a pôdu nechať preveriť geodetom, ktorý následne vypracuje geometrický plán. Viete, čo presne tento pojem vyjadruje?

Čo sú to geometrické plány?

Geometrické plány sú technickými podkladmi právnych úkonov, verejných listín a iných listín. Geometrické plány slúžia aj ako podklady na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Geometrický plán vyhotovuje profesionálny geodet alebo osoba s oprávnením na kartografické práce. Aj preto je pri realizácii geometrického plánu potrebné sa obrátiť na profesionálov, ktorí presne vedia ako postupovať a čo má plán obsahovať.

Geometrický plán je podstate grafickým znázornením nehnuteľností. Nehnuteľností, ktoré vzniknú zlúčením alebo rozdelením nehnuteľností, pričom geometrický plán vyjadruje stav konkrétnych nehnuteľností pred zmenou a po zmene. Zároveň, uvádza pôvodné aj nové parcelové čísla, výmery, druhy pozemkov či rôzne ďalšie dôležité údaje. Taktiež, vo vybraných prípadoch je geometrický plán aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku. Vo všeobecnosti, geometrické plány slúžia predovšetkým ku zmene údajov katastra nehnuteľností. Prioritne v časti SGI čiže v grafickej časti katastra. Laicky povedané, geometrický plán je zákresom rôznymi spôsobmi zmenených parciel do katastrálnej mapy – zmeny nehnuteľnosti, pozemku či stavby.

Pred začatím procesu vyňatie pozemku z poľnohospodárskej pôdy je potrebné vypracovanie geometrického plánu

Pri výstavbe či zmene stavebných proporcií, stavebné zámery neraz narazia na takzvanú ochranu pôdneho fondu. Poľnohospodársky pôdny fond alebo lesný pôdny fond dohliadajú nad ochranou vybraných druhov pôd a pozemkov, akými sú napríklad orná pôda, chmeľnica, vinica, záhrada, ovocný sad, trvalý trávnatý porast či rôzne lesy, lúky a mnohé ďalšie územia.

Ak sa má takáto pôda stať stavebným pozemkom, potrebné je povolenie o vyňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy. Nad celým procesom dohliada obvodný pozemkový úrad, ktorý má za úlohu chrániť najcennejšie poľnohospodárske pôdy. Ak sú splnené podmienky vyňatia, pôdu je možné využiť na stavebné účely. O celom procese rozhoduje obvodný pozemkový úrad so sídlom v príslušnom okresnom meste. Keďže sa pri tomto procese z pôdy vytvára nová parcela na liste vlastníctva, je potrebné vytvorenie geometrického plánu profesionálnym geodetom.

Geodet - Ing. Janka Stehlíková vám ponúka geodetické práce v okrese Martin, Žilina, Turčianske Teplice. Máme 18 ročné skúsenosti a mnoho spokojných zákazníkov. Naším cieľom je kvalita, rýchlosť a zodpovednosť. Ponúkame vám komplexné služby v oblasti geodézie. Neváhajte nás kontaktovať.

form success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

form error Chyba - akcia prerušená

Odporúčané spoločnosti

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?